Netherlands Archives - James Rollins (2024)

Books available in: Netherlands


 • Book #2

  Onschuldig Bloed: De orde van de Sanguinisten

  Innocent Blood: The Order of the Sanguines [Book II]

  Een nieuw deel van James Rollins’ razend spannende serie over de geheimzinnige orde van de sanguinisten, afgebeeld op een schilderij van Rembrandt…

  More InfoBuyBibliography


 • Book #9

  Hetoogvan God

  The Eye of God: A Sigma Force Novel

  Als in Mongolië een onderzoekssatelliet neerstort, wordt de jacht geopend op de waardevolle lading ervan: een ultrageheim wetenschappelijk onderzoek naar donkere energie – de energie die in verband wordt gebracht met de geboorte van ons universum.

  More InfoBuyBibliography


 • Book #1

  In Bloed Geschreven: De orde van de Sanguinisten

  The Blood Gospel: The Order of the Sanguines [Book I]

  James Rollins De Orde van de Sanguinisten 1 – In bloed geschreven Een explosieve onthulling van een geheime geschiedenis Een verwoestende aardbeving in Masada, Israël, brengt een onbekende graftombe aan het licht. In de tombe wordt het gekruisigde en gemummificeerde lichaam van een jong meisje aangetroffen.

  More InfoBuyBibliography


 • Book #8

  Bloedlijn

  Bloodline: A Sigma Force Novel

  Een nieuw deel in de succesvolle Sigma-serie

  Galilea, 1025. In een eeuwenoude citadel vindt een tempeliersridder een lang verborgen heilige schat: de Bachal Isu, de staf van Jezus. De staf is een relikwie van onschatbare waarde en bevat mysterieuze krachten die de mensheid voor altijd zullen veranderen.

  More InfoBuyBibliography

 • Bloedspoor

  Tracker: A Short Story Exclusive

  More InfoBuyBibliography


 • Book #7

  De duivelkolonie

  The Devil Colony: A Sigma Force Novel

  Diep in de Rocky Mountains wordt in een verborgen grot een spectaculaire ontdekking gedaan: honderden gemummificeerde lijken in indiaanse kledij, vreemde dolken en een vervloekte schat. Dan vindt, recht voor het oog van de toegestroomde media en protesterende indiaanse groeperingen, een ontploffing plaats. Een bomaanslag?

  More InfoBuyBibliography


 • Book #2

  De Sfinx

  Jake Ransom and the Howling Sphinx [Book II]

  Wanneer Jake en zijn zus Kady in Egypte onderzoek doen naar mummies, wordt er een vreemd gemummificeerd schepsel ontdekt. In de betreffende graftombe lopen Jake en Kady in een val van de Schedelkoning en belanden ze in de prehistorische wereld.

  More InfoBuyBibliography

 • Hof van eden

  Altar of Eden

  Dr. Lorna Polk is dierenarts en onderzoeker aan een high-tech instituut dat bedreigde diersoorten beschermt. Door een helikopter van de grenspolitie wordt zij naar een vastgelopen vissersboot gebracht.


 • Book #6

  Dag des oordeels

  The Doomsday Key: A Sigma Force Novel

  In de middeleeuwen, ten tijde van de kruistochten, stierven op twee plaatsen op de Britse eilanden mensen en dieren massaal een onverklaarbare hongerdood, hoewel hun maag vol zat met onverteerd voedsel.

  More InfoBuyBibliography


 • Book #1

  Het Maya Mysterie

  Jake Ransom and the Skull King's Shadow [Book I]

  Jake en Kady’s ouders, beiden toonaangevend archeoloog, zijn spoorloos verdwenen in Yucatan, Mexico. Daar verrichtten zij onderzoek naar de oude Maya-beschaving. Nooit heeft iemand meer iets van hen gehoord, totdat Jake en Kady een mysterieuze envelop ontvangen.

  More InfoBuyBibliography


 • Book #5

  Het Laatste Orakel

  The Last Oracle: A Sigma Force Novel

  Als de volgende Boeddha, Mohammed of Jezus met bio-engineering tot leven gewekt zou kunnen worden Zou dat dan de wederopstanding betekenen of zou het een kettingreactie in gang zetten die het einde van de mensheid inluidt?

  More InfoBuyBibliography


 • Book #4

  Taal Der Engelen

  The Judas Strain: A Sigma Force Novel

  Diep in het oerwoud verbergt een eeuwenoude ruïne een dodelijk geheim. Een beroemde ontdekkingsreiziger heeft de waarheid lang geleden mee het graf in genomen. Een mysterie van epische proporties ligt verborgen in de genetische code van de mens…

  More InfoBuyBibliography


 • Book #2

  De Zwarte Orde

  Black Order: A Sigma Force Novel

  Tijdens de Tweede Wereldoorlog bombarderen de Russen Breslau, waar zich een geheim laboratorium van de Duitsers bevindt. De nazi’s executeren ter plekke alle medewerkers die te maken hebben met de experimentele proeven in het laboratorium. De enige overlevende is een baby met een rode tatoeage van een rune onder zijn voet.

  More InfoBuyBibliography


 • Book #2

  Steen Der Wijzen

  Map of Bones: A Sigma Force Novel

  Een fascinerende en explosieve thriller over een samenzwering om een angstaanjagende nieuwe wereldorde te laten herrijzen uit de as van onze beschaving.

  More InfoBuyBibliography


 • Book #1

  Zandstorm

  Sandstorm: A Sigma Force Novel

  Verborgen onder het zand van de woestijn ligt de legendarische stad Oebar, het immens rijke handelscentrum van het oude Arabië. De locatie is ook een geheimzinnige bron van antimaterie, die krachtig genoeg is om de aarde van energie te voorzien of te vernietigen Een expeditie van wetenschappers en Sigma-specialisten trotseert zandstormen om de verdwenen stad binnen te komen. Ze moeten de antimaterie vinden voordat deze in handen valt van het Gilde, dat er kwaadaardige bedoelingen mee heeft.

  More InfoBuyBibliography

 • Ijs Jacht

  Ice Hunt

  Verborgen op de noordpool, ontdekt een Amerikaanse duikboot een verlaten Russische basis. De wetenschappers en militairen die het poolstation onderzoeken, worden er belaagd door prehistorische monsters die in de vrieskou weten te overleven.

  More InfoBuyBibliography

Netherlands Archives - James Rollins (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Mr. See Jast

Last Updated:

Views: 5513

Rating: 4.4 / 5 (55 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Mr. See Jast

Birthday: 1999-07-30

Address: 8409 Megan Mountain, New Mathew, MT 44997-8193

Phone: +5023589614038

Job: Chief Executive

Hobby: Leather crafting, Flag Football, Candle making, Flying, Poi, Gunsmithing, Swimming

Introduction: My name is Mr. See Jast, I am a open, jolly, gorgeous, courageous, inexpensive, friendly, homely person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.